Tilkynningar til Gróttu – allar tilkynningar er farið með sem trúnaðarmál.

Íþróttafélagið Grótta leggur mikla áherslu á að allir iðkendur innan félagsins geti stundað íþróttina sína í öruggu umhverfi. Hér að neðan má finna upplýsingar um fræðslu og hvert er hægt að leita ef að grunur er um að öryggi iðkenda sé ógnað.

Ef þú telur þig verða vitni af hegðun eða samskiptum sem þú telur ógna öryggi einstaklings innan félagsins eða grunur leikur á að óæskileg hegðun eigi sér stað hvort sem hún sé í formi eineltis, samskiptavanda eða einhverskonar ofbeldis, er það skýr stefna Gróttu að tekið sé á málinu strax.

Grun um óeðlilega hegðun ber að tilkynna með formlegum hætti hér neðar á síðunni.

Nauðsynlegt er að vitneskja um slíka hegðun berist til þjálfara, yfirþjálfara og stjórnenda félagsins. Þjálfari og/eða sá starfsmaður sem fær vitneskju um óæskilega hegðun skal taka á málinu strax. Þjálfari byrjar á að hafa samband við yfirþjálfara sem vinnur málið áfram með stjórnendum

Vinsamlegast fyllið út eftirfarandi tilkynningarform:

Samstarf Gróttu og Æskulýðsvettvangsins

Einstaklingar sem telja sig hafa orðið fyrir óæskilegri hegðun (kynferðisbrot eða annarskonar ofbeldi) geta tilkynnt mál til fagráðs Æskulýðsvettvangsins. Öllum tilkynningum er tekið alvarlega og þeim komið í réttan farveg.

Í fagráðinu sitja alltaf tveir óháðir sérfræðingar sem hafa þekkingu, menntun og reynslu sem nýtist við meðferð kynferðisbrotamála og eineltismála. Í dag starfa lögfræðingur og sálfræðingur í fagráðinu. Framkvæmdastýra Æskulýðsvettvangsins er einnig starfsmaður fagráðsins.

Tilkynna ósækilega hegðun – Útfyllingarform er að finna á aev.is/verkfaerakistan/tilkynna-oaeskilega-hegdun

Engin greiðsla er tekin fyrir þjónustu Æskulýðsvettvangsins.

Samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfs 

Samskiptaráðgjafi er óháður aðili sem styður við, leiðbeinir og aðstoðar þá sem hafa upplifað einhverskonar ofbeldi eða einelti í slíku starfi. Sigurbjörg Sigurpálsdóttir er Samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfs. Heimasíða samskiptaráðgjafa samskiptaradgjafi.is

Allir eiga rétt á því að geta stundað sitt íþrótta- og/eða æskulýðsstarf í öruggu umhverfi. Einnig eiga allir iðkendur; börn, unglingar og fullorðnir óháð kynferði eða stöðu að öðru leyti að geta leitað sér aðstoðar eða leitað réttar síns vegna atvika og misgerða sem eiga sér stað án þess að þurfa að óttast afleiðingar.

Þeir sem telja sig hafa orðið fyrir ofbeldi eða einelti í sínu íþrótta- og æskulýðsstarfi eða eru ekki vissir og vilja fá ráðgjöf varðandi slík mál, geta haft samband við Sigurbjörgu með því að senda póst á sigurbjorg@dmg.is eða hringt í síma 839-9100.

Hverjir geta leitað til samskiptaráðgjafa?

Starfssvið samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs nær til allrar skipulagðrar starfsemi íþrótta og æskulýðssamtaka sem starfa á grundvelli æskulýðslaga og aðila sem gera samning við Mennta- og menningarmálaráðuneytið.

Það þýðir að allir sem sækja skipulagðar æfingar eða félagsstarf á landinu geta leitað til samskiptaráðgjafa varðandi einelti eða ofbeldi sem þeir telja sig hafa orðið fyrir í sínu íþrótta- eða æskulýðsstarfi.

Engin greiðsla er tekin fyrir þjónustu samskiptaráðgjafa.

Barnavernd – Netnámskeið Æskulýðsvettvangsins 

Markmiðið með námskeiðinu er að auka þekkingu starfsfólks og sjálfboðaliða í íþrótta- og æskulýðsfélögum um land allt á einelti, ofbeldi og áreitni sem börn og ungmenni geta orðið fyrir og afleiðingunum af því. 

Það er mikilvægt fyrir alla þá sem starfa með börnum og ungmennum að vera meðvituð um skyldur sínar og ábyrgð. 

Netnámskeið Æskulýðsvettvangsins í barnavernd aev.is/namskeid/barnavernd

Öllum opið og ókeypis.